ပါတီအမှတ်စဉ် ပါတီအမည်
အမှတ်စဉ်( ၇၀ ) ထားဝယ်တိုင်းရင်းသားများပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၇၁ ) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတိ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၇၂ ) ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၇၃ ) ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၇၄ ) ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၇၅ ) ချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၇၆ ) ခူမီး(ခမီး)အမျိုးသားပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၇၇ ) လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်(၇၈) ကရင် အမျိုးသား ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၇၉ ) မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူ လယ်သမား၊အလုပ်သမား ပြည်သူ့ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၈၀) မြိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၈၁) ဓနုအမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၈၂) ပြည်သူ့အကျိုးပြုကျောင်းသားများဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၈၃) လမ်းပြကြယ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၈၄) ရှမ်းနီ (တိုင်းလိုင်) နှင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၈၅) လူ့ဘောင်သစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၈၆) အင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၈၇) ၈၈ မျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၈၈) စည်းလုံးညီညွတ်သောကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၈၉) လော်ဝေါ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၉၀) ခေတ်သစ်ပြည်ထောင်စုပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၉၁) ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၉၂) မဟာမိတ်တောင်သူလယ်သမားပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၉၃) အာခါအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၉၄) ဇိုတိုင်းရင်းသားဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၉၅) အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၉၆) အမျိုးသမီးပါတီ (မွန်) လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၉၇) ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၉၈) စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ် (၉၉) ပြည်ထောင်စုတောင်သူလယ်သမားအင်အားစုပါတီ လေ့လာရန်